Celtic

Celtic

уторак, 7. јул 2015.

Recenzija: Waffenruhe - Stuka, EP (2015.)

Waffenruhe
 
 
[Scroll down for English]
Militant martial projekat Waffenruhe, obradovao je svoje vojnike novim izdanjem. U pitanju je EP, Stuka, posvećen jednom od najboljih obrušavajućih bombadera Junkers Ju - 87. Omaž avionu, ali samo avionu i ništa više. EP je izdat u digitalnom formatu pod patronatom izdavačke kuće Castellum Stoufenburc i može se skinuti putem ovog linka. Ima tri pesme i mi polećemo.

 
EP otvara Sturzkampfflieger uz zvuke truba, u pilotskoj kabini smo obrušavajućeg bombardera. Uzlećemo i metu ciljamo. Svoje protivnike pobeđujemo, dok pokazujemo svoju nadmoć. Druga numera Jericho-Trompete, oglašavaju se toliko prepoznatljive trube Jerihona. Ono po čemu istorija pamti ovaj predivni avion. Pogled skrećemo levo i desno po kabini aviona, u nadi da ćemo pronaći protivnika. Ali nema nikoga ispred nas. Nadmoćni smo još uvek. Trube Jerihona učinile su svoje, najavile svoju opasnost, očistile teren. Poslednjom numerom Stuka, već smo negde na kraju rata, Stuka je učinila svoje. Neprijatelji su nadmoćniji sada. Muzika, tonovi nam to kazuju. Ali, Stuka ne odustaje od borbe sa sada daleko nadmoćnijim neprijateljem. Herojski se diže u nebo, leti u vazdušnu bitku, odlazi u svoju smrt. Kraj jedne ere avijacije, kraj jednog predivnog EP-a. 
 
 
Izveštaj nakon bitke. Iako izgubljena, u stvari je dobijena. To nam kazuje ovo muzičko izdanje. Ako ste ljubitelj istorije, ja jesam, što pre preuzmite ovo izdanje. Nadam se da će se u budućnosti EP pojaviti u fizičkom izdanju, jer bi bilo savršeno imati ga u svojoj kolekciji. To on svakako zaslužuje. Toliko!
 
 
Waffenruhe
Stuka
Militant Martial Music
Castellum Stoufenburc, (2015.)
Digital-releases
 
01: Sturzkampfflieger
02: Jericho-Trompete
03: Stuka
 
Ocena: 9/10.
 
 
 
 
 Waffenruhe
 
Militant martial project Waffenruhe, made his troops a new release. It is EP, Stuka, dedicated to one of the best monumental dive bomber Junkers Ju - 87. Homage plane, but the plane only and nothing more. EP was released in digital format under the patronage of the Castellum Stoufenburc and can be downloaded via this link. There are three songs and we're moving. 
EP opens Sturzkampfflieger with the sound of trumpets, the cockpit we dive bomber. Taking off and we are aiming at a target. His opponents are winning, while showing its superiority.Next track Jericho-Trompete, advertised a character trumpets of Jericho. What makes history remembers this beautiful plane. Look, we turn left and right deck, hoping to find an opponent. But there was no one ahead of us. Predominant are still. The trumpets of Jericho have made their own, announced their danger, cleaned the field. The last track Stuka, but we are somewhere at the end of the war, Stuka has made his own. The enemies are far superior. Music tones to tell us. But Stuka does not give up the fight with the now far superior enemy. The heroic rising into the sky, flying in the air battle, he went to his death. End of an era of aviation, the end of a great EP. 
Report after the battle. Although lost, in fact obtained. It tells us this musical edition. If you are a lover of history, I am, as soon download this release. I hope that in the future EP appear in a physical issue, because it would be ideal to have it in my collection. That he certainly deserves!

Waffenruhe
Stuka
Militant Martial Music
Castellum Stoufenburc, (2015.)
Digital-releases
 
01: Sturzkampfflieger
02: Jericho-Trompete
03: Stuka
 
Mark: 9/10.

Нема коментара:

Постави коментар