Celtic

Celtic

понедељак, 26. октобар 2015.

Najava: Scaffold - Like Devil In The Church (EXTENDED)

Scaffold - Like Devil In The Church (EXTENDED)


 [Scroll down for English]
Legende naše scene Scaffold je ove godine bio veoma aktivan, a sada su rešili da svoje fanove obraduju novim albumom. Pošto je novi EP Like Devil In The Church prodat, momci su odlučili da EP reizdaju ponovo u proširenoj verziji sa pet pesama sa njihovih živih nastupa. Sa nestrpljenjem očekujemo mesec novembar za kada je pod pokroviteljstvom Taurunum Records-a planirano da novo izdanje ugleda svetlost dana.
We are pleased to announce the release of new audio editions, fifth this year. New EP, first printing sold out in a very short period, now in new edition, supplemented with 5 live tracks...

SCAFFOLD - LIKE DEVIL IN THE CHURCH EXTENDED

Out in November, 2015.

недеља, 25. октобар 2015.

Recenzija: TSIDMZ - "René Guénon Et La Tradition Primordiale", (2015.)

TSIDMZ - "René Guénon Et La Tradition Primordiale", (2015.)[Scroll down for English] 
Tradicija, Rene Genon, Evroazija. Mistika, ezoterija, sudar civilizacija, poezija. Sve to možete osetiti u nastavku evroazijske trilogije umetnika iz Italije, Solimana Mutija. Poznajući njegov rad i muzički opus, na novom album ništa manje nismo mogli ni očekivati. Veliki broj umetnika je prisutan u borbi za novi svet. Tu su ( L'Effet C'Est Moi, Stefania Domizia, Sonnenkind, Gregorio Bardini, Barbarossa Umtrunk, The Wyrm, Porta Vittoria, Lorenzo Gasparela, Raimondo Gaviano, Hoplites ). Impozantno, nema šta. Samo fizičko izdanje ostavlja nas bez daha i počinjemo sa analizom albuma.


U svet Evroazije uvodi nas  numera Ewigkeit Im Saltarello. Instrumental u pitanju, gde gostuje L'Effet C'Est Moi. Savršen neoklasikal uvod u koji nas vode Emanuel Buresta i Solimano. Klavijature čine da mi uživamo. Prelazimo na drugu pesmu Brahma. Glas Stefania Domizia-e nas vodi u beskrajno čiste tonove. Nismo ni svesni da prelazimo na treću numeru Ost Und West. Gosti na ovoj numeri su Rudolf Sonnenkind i Gregorio Bardini. Uz zvuke kiše i bubnjeva, koji najavljuju grmljavinu započinje večiti sukob Istoka i Zapada. Akcija postaje reakcija i do ujedinjenja mora doći. To je neminovno. Numerom La Crise Du Monde Moderne, i krizi modernog sveta o tome nas obaveštava sada već stalni gost na Solimanovim albumima Barbarossa Umtrunk. Shvatamo da dolazi do krize Moderne. Od sredine pesme to postaje realno. Kao borci za slobodu stajemo rame uz rame sa umetnikom i u borbi učestvujemo. Petom numerom Simbolos De La Ciencia Sagrada nastavljamo. Gosti su The Wyrm i Porta Vittoria. To je ono što ovaj album čini impozantnim. Veliki broj pravih umetnika oživljava delo Rene Genona. Njegove reči šire se prostorijom dok pesma ide. Zamišljeni smo, prija nam, uživamo. U pesmi La Verite Totale, gost je opet veliki Barbarossa Umtrunk. Njegove reči nas upoznaju sa pravom istinom. Već smo u sledećoj pesmi La Rosa E Il Cuore. Gost Gregorio Bardini. Verovatno i najbolja pesma na albumu (lični utisak). Iako instrumental, to joj nikako ne umanjuje vrednost, tonovi se savršeno razlivaju i šire oko nas. Uticaj i zvuci muzike Orijenta itekako je prisutan (opet lični utisak). To je ono što pesmi daje posebnu vrednost. Osma pesma La Demiurge, opet uticaj Orijenta, koji prija našim ušima. Došli smo do pretposlednje pesme Estasi Divina, gost je Lorenzo Gasparella. Početak uz bubnjeve i glas u pozadini. Uticaj Istoka se oseća, prepoznaje se tradicionalno mongolsko pevanje, uz svemoćne zvuke bubnjeva. Klasična himna. Tonovi se rastapaju i ponovo spajaju. Poslednja numera na albumu Iniziazione. Inicijacija uz gostovanje benda Hoplites. Prepoznatljivi tonovi, koji krase muziku TSIDMZ-a. Za kraj inicijacija namenjena samo nama. Ritual je uspešno izveden, a mi smo uživali. 
Utisci nakon slušanja? O Solimanovoj muzici ne treba puno reći, dovoljno je samo slušati je. Umetnik koji ne prestaje da nas oduševljava svojim neprestanim radom i novim pesmama. Trilogija Evroazijanstva uspešno je završena, a naše putovanje je tek počelo. Radujte se, uživajte u muzici i pružite punu podršku radu ovog fantastičnog umetnika. Podržite Evroaziju!!!
Album možete poručiti putem ovog linka, a u Srbiji direktno preko našeg Celtic - Slavic Webzine Serbia.


TSIDMZ
René Guénon Et La Tradition Primordiale
martial/industrial/electro
Old Europa Cafe (2015.)

LECTIO…
01: Ewigkeit im Saltarello
02: Brahma
03: Ost und West

04: La Crise du Monde Moderne
05: Simbolos de la Ciencia Sagrada
06: La Vérité Totale
... ET ACTIO
07: La Rosa e il Cuore
08: Le Démiurge
09: Estasi Divina
10: Iniziazione
 
Ocena: 10/10.
 
 


TSIDMZ - "René Guénon Et La Tradition Primordiale", (2015.)

  
Tradition, Rene Guenon, Eurasia. Mysticism, esotericism, clash of civilizations, poetry. All this can feel below the Eurasian trilogy by artists from Italy, Sollimano Mutti. Being familiar with his work and musical opus, the new album is nothing less we could not expect. A large number of artists present in the struggle for a new world. There are ( L'Effet C'Est Moi, Stefania Domizia, Sonnenkind, Gregorio Bardini, Barbarossa Umtrunk, The Wyrm, Porta Vittoria, Lorenzo Gasparela, Raimondo Gaviano, Hoplites ). Impressive. The physical release leaves us breathless and begin with an analysis of the album.
In the world of Eurasia introduces us to track Ewigkeit Im Saltarello. Instrumental in question, where the current L'Effet C'est Moi. The perfect introduction to neoclasicall that lead Emanuele Buresta and Solimano. Keyboards make us enjoy. Moving on to another song Brahma. Voice Stefania Domizia leads us into endless pure tones. We are not even aware that we pass on the third track Ost und West. Guests on this song is Rudolf Sonnenkind and Gregorio Bardini. With the sounds of rain and drums, announcing the thunder begins eternal conflict between East and West. Action becomes a reaction to the unification must come. It is inevitable. Track La Crise du Monde Moderne, and the crisis of the modern world that informs us about the now regular guest at Solimano albums Barbarossa Umtrunk. We understand that there is a crisis of Moderna. From the middle of the song it becomes real. As freedom fighters stopping alongside the artists taking part in the fight. Track Simbolos De La Ciencia Sagrada. Guests have the The Wyrm and Porta Vittoria. That is what this album seems impressive. A large number of real artists animates the work of Rene Guenon. His words spread about the room as the song goes. Conceived we're threatening us, enjoy. In the poem La Verite Totale, the customer is again a big Barbarossa Umtrunk. His words acquaint us with the real truth. As we mentioned in the song La Rosa e Il Cuore. Guest Gregorio Bardini. Probably the best song on the album (personal impression). Although instrumental, that she does not diminish the value, tones perfectly spills and spread around us. The influence of music and sounds of the Orient is very much present (again personal impression). This is what gives the songs a special value. The eighth song La Demiurge, once again the influence of the Orient, that appeals to our ears. We came to the penultimate song Estasi Divina, by Lorenzo Gasparella. Start with drums and a voice in the background. The influence of the East feel, identified traditional Mongolian singing, all-powerful with the sounds of drums. The classic hymn. Tones will melt and re-connected. The last track on the album Iniziazione. Initiation with guest band Hoplites. Distinctive tones that decorate the music TSIDMZ's. For the end of initiation is intended only for us. The ritual is executed successfully, and we enjoyed it.
Impressions after listening? About TSIDMZ music does not need to say much, it is enough to listen to it. An artist who never ceases to delight us with their constant work and new songs. Trilogy Eurasian was successfully completed, and our journey has just begun. Rejoice, enjoy the music and give full support to the work of this fantastic artist. Support Eurasian !!! 
The album can be ordered via this link, while in Serbia directly through our Celtic - Slavic Webzine Serbia.


TSIDMZ
René Guénon Et La Tradition Primordiale
martial/industrial/electro
Old Europa Cafe (2015.)

LECTIO…
01: Ewigkeit im Saltarello
02: Brahma
03: Ost und West

04: La Crise du Monde Moderne
05: Simbolos de la Ciencia Sagrada
06: La Vérité Totale
... ET ACTIO
07: La Rosa e il Cuore
08: Le Démiurge
09: Estasi Divina
10: Iniziazione
 
Mark: 10/10.
 
 

уторак, 20. октобар 2015.

Festival "HRAST" u Domu omladine Beograda

Festival "HRAST" u Domu omladine Beograda


Festival „Hrast“ biće održan u subotu, 7. novembra u Domu omladine Beograda, u organizaciji „Route 011“. Od 20 časova, u Sali „Amerikana“, nastupiće bendovi metal muzike, okupljeni po duhovnoj vertikali u cilju afirmacije srpskog i slovenskog duhovnog i kulturnog nasleđa: DESPOT, RUNE, WOLF'S HUNGER i ESHATON. Takođe, biće održana muzičko-scenska radionica o tradicionalnim srpskim instrumentima - gajdama, diplama i guslama i izložba kreativne radionice Rod.


Gotovo tri decenije je prošlo od kada se rodila ideja o prvom srpskom epic power metal bendu. „Despot“ je nastao nedugo zatim, ali je bilo potrebno 27 godina da se slože kockice do prvog albuma, da dobije željenu formu. Idejni tvorac i predvodnik ovog benda, čiji prvi singl je „Tamo (gde samuju vukovi)“, jeste Aleksandar Petrović, poznatiji kao Aca Celtic, frontmen grupe „Orthodox Celts“, a želja je i da „Despot“ bude multimedijalna atrakcija. 

„Rune“ su osnovane tek pre nešto više od godinu dana, ali je bend sastavljen od iskusnih muzičara (članovi „Mortal kombata“ i Rastko Rašić). Bend svira klasični hevi-metal sa primesama power-metala i tradicionalne muzike, a tekstovi se bave mitovima Starog sveta (Evrope). Do sada su objavili tri singla, a poslednji - „Ratnički san“, zadržao se nekoliko nedelja na prvom mestu top liste „Ultrazvuk 202“ radija „Beograd 202“. 

„Wolf’s hunger“ je nastao 2001. godine u Novom Sadu, a prvi demo - „Thunders of Perun are back“, izašao je 2003. Potom je snimljen još jedan - „Zemlja moja u plamenu je“, kao i split album na kojem se nalazi i bend „Posmrtna liturgija“. U februaru 2007, „Wolf’s hunger“ je objavio album „Osveta u krvi“, a potom je nastupao i kao predgrupa kultnoj američkoj death metal grupi „Vital remains“. Sa radom je prestao 2007, ali se našao na okupu posle dve godine i zadržao do danas istu želju - da svira black metal inspirisan srpskom istorijom i mitologijom.

„Eshaton“ je zvanično nastao 2006. godine, kada je okupljena prva postava benda koji se trudi da neguje originalan i prepoznatljiv stil, spajajući u svom izrazu elemente hard roka i metala sa, za takvu vrstu muzike, netipičnom pravoslavno-hrišćanskom tematikom. Prvi album, „Čekajući Eshaton“, objavljen je 2011. godine kao samostalno izdanje, a bend je snimio i singl pod nazivom „Sa Kosova“, koji čine prepoznatljivi delovi popularnih pesama „Sa Kosova zora sviće“ i „Vidovdan“. 


Pored koncertnog dela, u okviru festivala „Hrast“ biće održana muzičko-scenska radionica posvećena tradicionalnim srpskim instrumentima - gajdama, diplama i guslama. Radionica će biti održana u Malom klubu Doma omladine Beograda, takođe u subotu, 7. novembra, od 15 do 17 časova, a ulaz je besplatan za sve zainteresovane posetioce. Voditelj je naš renomirani gajdaš Milan Vašalić, a sa guslama će prisutne bolje upoznati major srpske vojske dr Radovan Furtula. Takođe, u danu festivala, posetioci će moći da vide unikatne predmete kreativne radionice „Rod“, koja inspiraciju pronalazi u slovenskoj mitologiji. 

Sve dalje informacije možete pratiti na zvaničnom sajtu, fb stranici i fb eventu.
Vidimo se u što većem broju! 
Mi ćemo biti tamo!понедељак, 19. октобар 2015.

Objavljena satnica za Prvi Necro Neurectomy Fest u Drum Baru (24. 10. 2015.)

Objavljena satnica za Prvi Necro Neurectomy Fest u Drum Baru (24. 10. 2015.)


Necro Neurectomy Fest #1 o čemu smo vas već uredno obaveštavali objavio je satnicu večeri festivala.
Drum Bar te večeri očekuje puno dešavanja i dobre muzike. Od 20:30h ulaz se otvara, pa nam sledi nastup benda Shovel. Od 21h momci iz Redenika predstaviće se publici Velike Plane. Nakon njih u 22:05h dolazi nam Kolac, koji binu u 22:45h prepušta bendu iz Jagodine Decrepancy, da bi u 23:40h nastupile metal legende Scaffold. Za kraj brutalno kako samo i umeju momci iz Sombora Lower Parts of Human Sludge.
Očekuje nas ludnica te večeri, i da podsetimo još za kraj da cena ulaznice iznosi samo 150 dinara. Vidimo se tamo u što većem broju!
SUPPORT UNDERGROUND!!!

 

недеља, 18. октобар 2015.

Superhammer spotom za pesmu "May The Gods Pity The Men" najavljuje novi EP!

Superhammer spotom za pesmu "May The Gods Pity The Men" najavljuje novi EP!


Stoneri iz Inđije, moćni Superhammer večeras su svoje slušaoce obradovali novim spotom za pesmu "May The Gods Pity The Men" i najavljuju svoj novi-stari Ep "Superhammer", koji će se uskoro pojaviti u izdanju velikog Miner Records-a.


Sada u malo izmenjenoj postavi i sa Milošem Krsmanovićem na vokalu Superhammer je zaplovio u nove vode. Muziku su radili Milan Brkić/Igor Stanić, teskt Igor Stanić/Jadranka Stanić, mastering je rađen u Citadela studiju kod Luke Tower Matkovića.
U svakom slučaju novi Superhammer je tu, a na Vama je da da uživate u njihovoj muzici i date svoj sud. Ja sam zadovoljan! Živeli!


Temple Of Gnosis singlom "Tree Of Life" najavljuje novi album

Temple Of Gnosis singlom "Tree Of Life" najavljuje novi album


[Scroll down for English] 
Jedan od najproduktivnijih muzičkih projekata na našoj sceni, a po ličnom izboru Webzina i najbolji, Temple Of Gnosis ponosno najavljuje novi album.
U pitanju je singl Tree Of Life, koji nas obaveštava šta možemo na novom album očekivati, a to je svakako pravi okultni doom!!! Do tada svakako projekat možete podržati i singl kupiti na bandcamp stranici projekta.One of the most musical projects on our stage, Temple of Gnosis proudly announces new album.
It is a single Tree of Life, which informs us what we can expect on the new album, and this certainly true occult doom !!! Support the project and buy single via bandcamp page.

Predstavljanje: HeadBang

HeadBang je refleksija onoga što nam nedostaje u medijima


Headbang je prvi i jedini vlog ovog tipa u našoj zemlji a koji se može pogledati na Youtube-u. Autori, Stefan Milenković - Bagzy i  Ivan Marinković - Žaki ističu da je to krajnje ne komercijalni  DIY vlog i sirova refleksija onoga što svima nama nedostaje u medijima.
Vlog je posvećen domaćoj i stranoj metal muzičkoj sceni ali prvenstveno underground zvuku sa ovih prostora. Takođe vlog će pratiti i aktuelna dešavanja na mejnstrim metal sceni.
Autori ističu da će posvetiti pažnju kultnim bendovima koji su ostavila traga na sceni. I sve to u vidu “specijala” koji će se emitovati nakon par regularnih epizoda. 


Pozivamo sve bendove tvrđeg zvuka da se jave na dole navedeni email ili Fb stranicu ako žele da se prozbori po koja reč i o njima:
среда, 14. октобар 2015.

Najava: Sveslovenski Festival HRAST, Dom Omladine (07. novembar 2015.)

Sveslovenski Festival HRAST, Dom Omladine (07. novembar 2015.)


Subota, 07. novembar 2015. godine. Dom omladine, Sala Amerikana. Sa početkom u 20h kreće prvi Sveslovenski Festival Hrast u organizaciji Route 011.
Te večeri u ime naših predaka nastupaće bendovi:
Despot,
Rune, 
Wolf's Hunger
Eshaton + gosti iznenađenja.

Cena karte u pretprodaji je 600 dinara  i mogu se kupiti na svim prodajnim mestima Eventima. Na sam dan koncerta cena ulaznice iznosiće 700 dinara.

Od 15 do 17 časova u  Maloj sali održaće se muzička radionica: Tradicionalni srpski instrumenti - gajde i gusle. Ulaz je tada besplatan. 
Plakat za sam festival izgleda fantastično i na pravi način oslikava tradicije Slovena, istoriju i mitologiju. Izbor bendova nije mogao biti bolji, tako da očekujte veče puno istorije i mitologije.
Manifestaciju u potpunosti podržavaju naši dragi prijatelji iz brenda ROD, koji će svojim prisutstvom nas približiti precima, dok će Celtic - Slavic Webzine Serbia svojim prisustvom dati pun izveštaj i podršku samom festivalu.

Sve dalje informacije možete pratiti putem fb eventa. 
SLAVA!


 

уторак, 13. октобар 2015.

Najava: Valkenrag objavljuje svoj novi album "Twilight of blood and flesh"

Valkenrag objavljuje svoj novi album "Twilight of blood and flesh"


 Valkenrag, folk metal bend iz Poljske 27. septembra 2015. godine objavio je svoj novi album "Twilight of blood and flesh".


Cover za album radila je dizajnerska kuća  Natalie Sacrif Art , dok je iza izdanja stala muzička kuća  Art of the Night Productions . Sve informacije oko naručivanja albuma možete saznati putem ovog linka , a uskoro očekujte i recenziju najnovijeg albuma od strane našeg Webzina. Do tada uživajmo u teaser-u, koji najavljuje najnoviji album:


понедељак, 12. октобар 2015.

Intervju: Black Smoke Train (Velika Plana)

Black Smoke Train

Scena mog grada je izuzetno jaka. Oduvek je i bila! Postoji klub gde su svi jedno, gde se neguje rock and roll, a to je dobro znani Drum Bar. Tu se okupljaju Džoni, Ogi i Bogdan. Mladi i perspektivni muzičari pred kojima je sjajna budućnost, samo ako istraju u svojoj zamisli. Sviraju doom rock, barem tako oni kažu i čine jedan od najmljađih bendova naše scene. Oni su Black Smoke Train!

1. Zdravo momci, predstavite se čitaocima našeg Webzina i recite nešto o sebi?

BST: Mi smo bend Black Smoke Train iz Velike Plane, i sviramo Doom Rock. Prvo smo počeli kao projekat, a onda se priključio Bogdan na bass-u i  sve je krenulo naopako. Imamo četiri autorske stvari i radimo na novim pesmama ( mada su i ove prilično nove ).
2. Zašto baš naziv Black Smoke Train? Šta vas je inspirisalo na to?

Džoni: Prvobitna ideja je bila „Black Train“ nastala jedne vesele večeri na železnickoj stanici. „Smoke“ je dodato u nastojanju našeg brata i nesuđenog vokala Makse da se unese „onaj vajb“. S druge strane, naše omiljeno prevozno sredstvo je voz, oficijalni prevoznik Pomoravske Alko Divizije. Mnogo legendarnih uspomena nastalo je na tim putovanjima na razne svirke vozom, a verujem da će se mnogi pronaći ovde. Kada mi je naleteo tekst za pesmu „Black Smoke Train“, shvatio sam da nema govora o nekom nasilnom smišljanju žanrovski primerenijeg imena.  Ovo je prirodnije, a prirodnost je osnovno načelo ovog benda.  


3. Mlad ste bend. Imate četiri svoje autorske pesme. Sa bendom Nula imali ste vatreno krštenje u Drumu. Kakve utiske nosite odatle?

Bogdan: Bilo je malo pozitivne treme i uzbuđenja, ali smo se razdrmali posle prve pesme. Iznenadila nas je izvanredna publika i bend Nula, odlepio sam kad su svirali Down. 


4. Vaši muzički uticaji su?

BST: Down, Black Sabbath, Saint Vitus, Electric Wizard, Witch, Windhand, In From The Cold, Pantera, Mastodon, Superjoint, EHG, Crowbar, Candlemass, i mnogi drugi...


5.  Prosto ne mogu da izbegnem da vas ovo pitam. Svoj žanr oslikavate kao doom rock, ali u vašoj muzici ima itekako primesa i oklutnog. Odakle to crpite?

BST: Ponekad tekst, odnosno tematika stvara riff. Često i ne razmišljamo o tome kako nešto treba da zvuči. Mnogo nam je bitnije da sve ide spontano i da se oseti  ta atmosfera.


6. Osvrt na našu scenu? Kako ocenjujete rad klubova, koji podržavaju Underground i koji biste izdvojili?

BST: Scena je dosta prošarana, a utisci variraju jako često. Činjenica je da bendova ima, ali retko kada se publika odluči da pruži sebi šansu da čuje nesto drugačije. Većina je navikla na kopije već velikih bendova, tako da je originalnost jako teško progurati, ali uvek se nađe neko ko je zainteresovan da pruži podršku i nečemu „nedefinisanom“. Konkretno za ovu možemo reći rastuću doom/slugde nazovimo je kako god scenu ima podrške, ljudi kontaju, a u to smo se i sami uverili na svojoj prvoj svirci kada su svi po prvi put čuli naše pesme i  prišli da nam upute pozitivne komentare i pruže neverovatnu podršku. Što se klubova tiče, ima ih dovoljno, ali DRUM je naša druga kuća.  


7. Planovi za budućnost?

Ogi: EP, probe, svirke, album.


8. I za kraj šta biste poručili čitaocima našeg Webzina?

BST: Ne sedite na ’ladan beton, nego udjite u klub. Podržavajte domaće, i nastavite da čitate Celtic-Slavic Webzine.   


 

недеља, 11. октобар 2015.

Casus Belli Musica and STATUS Prod. presents: Poterna!

Casus Belli Musica and STATUS Prod. presents: Poterna!
"The whole history of mankind is a prolonged history of a living matter that, by the Creator’s will, acquired an ability to think, but that did not know what to do with this fatal ability. It could not find any better use for this ability than invention of the most effective ways of global suicide".


The apocalypse created by the mankind’s own hands is the main idea of the debut album "Fate" ("Участь") of a side project POTERNA by Shilov, the leader of martial/neofolk duet ORDER OF VICTORY. Sounds recorded in steel and forge plants of different industrial enterprises, as well as samples from movies, were used for recording of this album.
Sound production and mastering by Antuan Graftio (THEORY, SACRIS TANDEM, CONJUNCTURE).
Design by The Temple of Theturham (theturham .blogspot.com).

The album is released as 6-band card-sleeve CD with a pennant card. Album edition is 260 hand-numbered copies.

Album order here.


субота, 10. октобар 2015.

Izveštaj: Nula i Black Smoke Train (Drum Bar, 09. 10. 2015.)

Nula i Black Smoke Train (Drum Bar, 09. 10. 2015.)

Petak. Još jedan kraj radne nedelje i priprema za kratkotrajni predah. Idealno veče za nastup mladih sludge-doom bendova, Nula iz Beograda i Black Smoke Train iz Velike Plane. Lokacija, stari dobri i nadaleko poznati Drum Bar. Kao jedan od čestih posetilaca tog mesta, zaputio sam se malo pre vremena samog početka svirke u klub. Uz priču sa starim poznanicima, koje duže vreme nisam video trošili smo vreme do početka večeri. Publika kao i obično čekala je poslednji trenutak da upadne u klub i "overi"početak sludge-doom večeri.
Tada je bilo posebno veče za momke iz Black Smoke Train-a. Njima je pripala čast da otvore veče, a ujedno im je ovo bio prvi nastup uopšte pred publikom. No, Džoni, Ogi i Bogdan su se savršeno snašli. Publika je punila klub, dok su se sa bine promaljali teški tonovi doom rock-a uz prvu numeru Contaminated Souls. Dobri rifovi, tekst... sa probe direktno na binu i publika to aplauzom pozdravlja. Usledile su The Pessimist i Slug, gde sam osetio i nešto okultno u njihovoj muzici, što me posebno raduje. Podsetili su me na zlatna vremena Black Sabbath-a i Danzig-a. Ima nade za ovaj žanr, dokle god ga mlade snage neguju i rifovima obasipaju publiku! Uz gromoglasan aplauz publike i svesrdnu podršku momaka iz Nule, usledila je i poslednja numera od njih za kraj te večeri, pesma Black Smoke Train. Iako vrlo mladi, pomalo nesigurni, imaju samo četiri svoje autorske pesme(što je retkost danas, pisati autorske stvari), predstavljaju ozbiljnu ekipu muzičara, koja će vladati scenom. Momci su kršteni i zauzimaju mesto u publici. Binu zauzima Nula. Petorka iz Beograda koja svira sludge doom. Milina. Skoro su za Grim Riper Records izdali svoj demo na kaseti, što predstavlja danas u eri digitalizacije, pravu retkost i zaslužuje svaki respekt. Demo ili album, krstite ga kako god hoćete već odavno je preslušan više puta i znao sam šta da očekujem. Oprašili su prvi tonovi pesmom V. Publika oduševljena. Tesktovi na srpskom, predstavljaju veliki plus na našoj sceni. Opet dugi i "teški" rifovi. Publika se njiše, ne skače i luduje već uživa u smiraju večeri dok sluša pesmu IV. VIdi se oduševljenje na na njihovim licima, a Nula daje veliki plus svojim nastupom. Usledila je pesma III u istom ritmu. Uticaj Down-a prisutan je. Vidimo čime su momci hranili svoje muzičko odrastanje. Svi složno kao jedan počastili su nas te večeri i pesmama benda Down. A, onda je došlo ono što sam i ja čekao čitave večeri. Pesme II i I. To je bilo to. Vrhunac sludge-a kod nas (lični utisak). Publika na vrhuncu uživanja, kao i ja sa njima. Momci praše i ne planiraju da stanu. Opasno biju i to prija! Budućnost pred njima je svetla. Poklonici sludge doom-a te večeri imali su šta videti, imali su u čemu uživati. Preko dva sata kvalitetne muzike učinilo je da klub bude pun, ako uzmemo u obzir koliku bitku bijemo sa publikom ili bolje reći njenim nedolaskom. Sve u svemu Nula u plusu i za sam kraj odličan rezultat. Iako sam ih prvi put slušao uživo te večeri, nadam se da neće biti i poslednji. Momci rade ozbiljno i profesionalno prilaze tome...nadam se da će istrajati što duže u tome. Želim im to!
Završna reč je krajnje suvišna. Usledilo je druženje nakon svirku uz koju flašu starog dobrog Zaječarca. Ko nije bio, propustio je mnogo! DOOM OVER DRUM!!!

CASUS BELLI MUSICA and BEVERINA PRODUCTIONS present ORDER OF VICTORY / TSIDMZ - Third Rome / Terza Roma [2015] 7"EP.

CASUS BELLI MUSICA and BEVERINA PRODUCTIONS present ORDER OF VICTORY / TSIDMZ - Third Rome / Terza Roma [2015] 7"EP
 
 
CASUS BELLI MUSICA and BEVERINA PRODUCTIONS open pre-ordering for "Third Rome" – Split 7"EP of ORDER OF VICTORY (martial/neofolk, Russia) and TSIDMZ (martial/electro-industrial, Italy). The split presents one track for each project: the song "Rome" of ORDER OF VICTORY and the composition "Terza Roma" of TSIDMZ.
For the first time in their creative work, ORDER OF VICTORY used an acoustic guitar in recording process, and the song is already traditionally composed to words from Nikolay Gumilyov. TSIDMZ involved a rare recording of the orthodox church choir performing psalms in Latin in this composition. 
 
 
The EP release is planned for the 15th of August 2015. 7" EP will be released as a limited edition of 105 standard (bronze vinyl with oxblood and black splatters) and 20 deluxe version copies (a hard cover surfaced with velvet). Both versions contain codes for digital downloading in 24bit/44kHz format.
 
Listen album here or buy here.
SUPPORT THE ART!!!

CASUS BELLI MUSICA and BEVERINA PRODUCTIONS present the mini-album of BIRDS’ WAY!

CASUS BELLI MUSICA and BEVERINA PRODUCTIONS present the mini-album of BIRDS’ WAY


The authors of the project are an arranger Aleksey Solov'yev (SERDTSE-KAMEN, CHERNAVA YARA, ex-ALKONOST), and a female singer Aleksandra Terekhina create in a vein of nordwave folk combining strongly marked rhythmical patterns, epic melodies, inclusions of the male choir and heartfelt female vocal parts. The songs of BIRDS’ WAY is the interweaving of images brought to Aleksandra Terekhina (an ethnographer by training) during ethnographical expeditions in Siberia, authentic themes of indigenous Arctic ethnic groups, and fine books read in youth.The mini-album is released in vinyl format as one-sided 12”LP (half transparent blue with white, dark blue and red splatters) in an edition of 100 numbered copies (85 copies in standard envelopes, and 15 copies in lined board envelopes finished with velvet). Every copy of LP includes a code for download of the digital version with additional materials including lyrics in Russian and English. The lyrics are translated into English by a translator Sergey AR Pavlov (ARKONA, ALKONOST, MUNRUTHEL, HAGL, MASTER (USA/Czech)).

Listen album here or buy here.

CASUS BELLI MUSICA presents a new release: Order Of Victory / Sacris Tandem

CASUS BELLI MUSICA presents a new release: Order Of Victory / Sacris Tandem
 
“Success never depends, and never will depend, on position, or equipment, or even on numbers, and least of all on position."
"But on what then?"
"On the feeling that is in me and in him," he pointed to Timokhin, "and in each soldier".
An extract from the book "War and peace" by Leo N. Tolstoy.
 
 
Discussions concerning the feeling making a human soul stronger than steel or a stone formed the basis for a joint project of the martial/neofolk duet ORDER OF VICTORY and the abstract ritual ambient/post-industrial band SACRIS TANDEM. What is the reason why "in chess… a knight is always stronger than a pawn, and two pawns are always stronger than one, while in war a battalion is sometimes stronger than a division and sometimes weaker than a company"? Exactly at war, two forces face each other: a human soul and a war God encased in armor of the most heat resisting and bulletproof materials. What will be stronger? Therefore, by means of their creative work "Strength Of Materials/ Сопротивление материалов" the musicians tried to answer this question.
 
The album is released as CD limited to 400 numbered copies in A5 digifile format.
Album listen here or buy here.

петак, 9. октобар 2015.

Najava: WHITE RABBIT BAND (Beograd) + Black Smoke Train (Velika Plana), 23.10. 2015. godine

WHITE RABBIT BAND (Beograd) + Black Smoke Train (Velika Plana)
 
Još jedan od niza spektakla u Drum Baru, kultnom mestu gde se još uvek čuva dobar rock and roll. U petak 23. oktobra sa početkom u 22h, bizoni se vraćaju.
Psihodelični postpank sastav WHITE RABBIT BAND, osnovan početkom osamdesetih godina, nakon dvodecenijske hibernacije se 2013.godine ponovo vratio na scenu. Singlovima "The Jungle" i "Love will heal the pain" koji je zauzeo 2.mesto na Diskomeru, sastav je najavio povratak u kreativnom i koncertnom smislu. U protekle 2 godine, bend je zabeležio veliki broj nastupa u zemlji i regionu - Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Sloveniji, Rumuniji i Madjarskoj, praćenih fenomenalnim scenskim nastupima, efektima i pirotehnikom.
Nemojte da propustite idealnu priliku da uživate u istinskom psihodeličnom putovanju!
Bizoni se vraćaju!
 
Kao lokalna podrška nastupiće mladi i perspektivni doom rock bend iz Velike Plane, Black Smoke Train
Ulaznica će koštati 150rsd, a za sve ostale informacije putem fb eventa.  
Vidimo se!!! 

Necro Neurectomy Fest objavio karte za festival!

Necro Neurectomy Fest objavio karte za festival!

Necro Neurectomy Fest, o kome smo već pisali u više navrata, obnarodovao je svoje poklonike izgledom ulaznica za sam festival.
Estetika i finese su prisutne pri samom izgledu, tako da sa nestrpljenjem očekujemo veče prepuno dobre muzike. Naravno, za sve dalje informacije možete pratiti putem fb eventa. Živeli!!!

Najava: Gwyn Ashton, Drum Bar (16. oktobar 2015. godine)

 Gwyn Ashton, Drum Bar (16. oktobar 2015. godine)

Poznat i veoma priznat britanski blues gitarista, Gwyn Ashton nastupiće 16.oktobra u Drum baru. Ovom prilikom, Ashton će promovisati svoj najnoviji album, “Radiogram”, sa solo konceptom koji obuhvata širok spektar električnih i akustičnih gitara, efekata i bas bubnja koji daju puni teški zvuk “one-man band“-a, čineći ga jednim od najeklektičnijih savremenih blues umetnika na sceni danas.


Veliki britanski bluzer, Toni McPhee opisuje Ashton-a: “On koristi svoje pedale tako dobro kao i mikrofon od usne harmonike - to je čista genijalnost. Uz bas bubanj i veliki razglas pravi 'one-man' bend koji je na putu jednog od poslednjih velikana Duster-a Bennetta.“
Francuski magazin Guitar Part ga je 2001. godine nagradio trećim mestom na listi najboljih gitarista godine, odmah iza Jeff-a Beck-a i Gary-a Moore-a. Njegova dva uzastopna albuma su se našla na listi Amazonovih Top 100 albuma, kao i mnogih nagrada za album godine i album meseca. Billboard magazin ga zove najboljim južno-australijskim doprinosom blues/rock scene.

Koncert počinje u 22h, dok će cena ulaznice stajati 200 dinara. Sve informacije možete pratiti putem fb eventa. 
Vidimo se u što većem broju!!!

  

недеља, 4. октобар 2015.

Najava: NULA + Black Smoke Train, DRUM Bar (09. oktobar 2015.)

NULA + Black Smoke Train, DRUM Bar (09. oktobar 2015.)

Sada već nadaleko poznati klub u Velikoj Plani, koji postaje polako i sigurno sa statusom kultni u petak 09. oktobra pravi sludge/doom spektakl. Dobrodošli u Drum Bar!
Te večeri nastupiće mladi i perspektivni sludge metal bend Nula iz Beograda, koji promoviše svoj poslednji DEMO izdat od strane Grim Riper Records-a. Kao lokalna podrška nastupiće mlade doom rock nade Velike Plane, bend Black Smoke Train. Svirka počinje u 22h, a cena košta simboličnih 150 dinara. Za sve ostale informacije preko fb eventa. Vidimo se u što većem broju! DOOM OVER DRUM!!!

Najava: Invasion From The East, Požarevac (17. oktobar 2015.)

Invasion From The East, Požarevac (17. oktobar 2015.)


Karavan se nastavlja i Invazija po prvi put dolazi u Požarevac. Mesto sukoba te večeri biće klub KB.
Gosti večeri biće Putrid Blood, Patrias iz Smedereva, dok po prvi put na Invaziji nastupa beogradski bend Orest, koji je od skoro i postao član Miner records porodice. Veče samo po sebi obećava pakleno dobar provod, zato se spremajte! Kao lokalna podrška nastupiće bend Grobdanište! Cena ulaznice za celovečernji događaj košta 200 dinara, dok sve ostale informacije možete pratiti preko fb eventa događaja. Vidimo se!

Najava: Invasion From The East, Niš (10. oktobar 2015.)

Invasion From The East, Niš (10. oktobar 2015.)


Invazija se nastavlja! Miner records i ekipa pohode Niš! Sada, 10. oktobra u kultnom klubu Black Stage počinje bitka.
Poznati su sledeći učesnici:
1. Trigger,
2. Scaffold,
3. Kolaps,
4. Northern Revival
5. Rage Against The Komšije kao lokalna podrška.

Novosadski stoneri Northern Revival promovišu svoj Ep, koji su objavili ovog proleća za Miner Records. 
Beogradski death metal bend Scaffold, nastaviće po svom dobrom scenskom i muzičkom ekstremnom receptu. Scaffold je jako dugo prisutan na underground sceni. Pre mesec dana, objavili su čak tri izdanja. Izdavač je: Grim Reaper records kao i TAURUNUM RECORDS.
Nakon njih, vreme je da se atmosfera nešto primiri. Sledi oko sat vremena dobrog roken rola u izvođenju beogradskog Triggera. Objavili su album za beogradski label: Odličan Hrčak, ovog leta..
Za kraj ide hardcore atrakcija, Kolaps iz Novog Sada. Ovo će biti njihov prvi nastup u Nišu. Kolaps  nakon albuma ,,BUNT" (Miner Records) objavljuje treći album narednih dana, eto idelane prilike da čujete nove, ali i neke stare hitove: Puta Madre, Pas, Ustajem..

Sve ostale informacije možete pratiti preko fb eventa. Vidimo se tamo u što većem broju.

Vaš Celtic - Slavic Webzine Serbia!