Celtic

Celtic

недеља, 1. фебруар 2015.

Recenzija: J Orphic - Villa Ardita (2014.)

J Orphic - Villa Ardita


"...shvatamo da kada heroji žive, zemlja postaje nacija."

[Scroll down for English]
Italijansko - hrvatski duo, J Orphic, koji čine Marco De Marco i Lucija Hrvat, izdao je svoj novi album Villa Ardita. Svoju muziku definišu kao Martial/NeoClassic. Fizički izgled se baš uklapa u martial žanr. Album konceptualno sadrži jedanaest pesama, nabijenih martial zvukom i duhom dvadesetog veka. 


I red je da počnemo. Numera Mystic Chiose, otvara album. Na startu, već znamo šta možemo da očekujemo.  Jak zvuk uz horsko pevanje uvodi nas u priču. Dobar osećaj. Sledećom We Are in the Desert Alone, ostavljaju nas same u pustinji, na milost i nemilost. To upravo i čini ova numera (lični utisak). I dalje ih krase ti predivni i jaki simfonijski tonovi. Mešavina različitih jezika je prisutna. Bubanj daje posebnu lepotu ovoj pesmi. Numerama Rebel Advance i Aurora Ventennale, nas navode na pobunu. Ustajemo i borimo se, dok nas njihova muzika vodi. Numerom Pripravite put Gospodinu, vodi nas glas Lucije Hrvat. Pesma se posebno izdvaja, barem meni, jer je na srpsko - hrvatskom jeziku. Kombinacija njenog glasa i horskog pevanja, čini me vrlo zadovoljnim. Numerom After the Victorious Battle, daju nam osećaj blaženstva, nakon veličanstvene pobede u bici. Numerama Teatro Nazionale i A Land Becomes a Nation, shvatamo da kada heroji žive, zemlja postaje nacija. Numerama Nuovo Congresso i Mandatory Law, polako privode kraju ovaj fantastični album. Za sam kraj ostala je poslednja numera MAS. Uz dark military zvuk ne ostajemo ravnodušni nakon preslušavanja poslednje numere.Red je da obnovimo gradivo. Martial muziku dobro poznajem, ali za sav ovaj period nisam se susretao sa ovim projektom. Da, slažem se, jeste moja greška! Ovim albumom su me upravo uverili u suprotno. Poklonici martial muzike, ako već niste, učinite to ubrzo, dođite do svog primerka albuma i uživajte!

J Orphic
Villa Ardita 
Martial/NeoClassic
Castellum Stoufenburc (2014.)

01: Mystic Chioce 
02: We Are in the Desert Alone
03: Rebel Advance
04: Aurora Ventennale
05: Pripravite put Gospodinu
06: After the Victorious Battle
07: Teatro Nazionale
08: A Land Becomes a Nation
09: Nuovo Congresso
10: Mandatory Law
11: MAS

Ocena: 8,5/10.
                     J Orphic - Villa Ardita


 "...we understand that when the heroes live, land becomes a nation."

Italian - Croatian duo, J Orphic, which consists of Marco De Marco and Lucija Hrvat, released new album Villa Ardita. Their music is defined as Martial / Neoclassic. Physical appearance is exactly fits into the martial genre. Conceptual album contains eleven songs, charged martial sound and spirit of the twentieth century.
I turn to start. The track Mystic Chios, opens the album. At the start, we know what to expect. Strong sound with chorus introduces us to the story. A good feeling. By the following We Are Alone in the Desert, leave us alone in the desert, at the mercy. That's exactly what makes these tracks (personal impression). I still adorn these beautiful and strong symphonic tones. A mixture of different languages present. The drum gives a special beauty to this song. Tracks Rebel Advance and Aurora Ventennale, lead us to the rebellion. We get up and fight, while their music takes us. Track Pripravite put Gospodinu, lead us Lucija Hrvat voice. The song stands out, at least to me, because it is in Serbo - Croatian language. The combination of her voice and choral singing, makes me very happy. Track After the Victorious Battle, give us a feeling of bliss, after the magnificent victory in battle. Tracks Teatro Nazionale and A Land Becomes a Nation, we understand that when the heroes live, land becomes a nation. Tracks Nuovo Congresso and Mandatory Law, slowly coming to an end this fantastic album. In the end, the last track MAS. With dark military sound it feels great after listening to the album.
Martial music I know well, but for all this time I never met with this project. Yes, I agree, it is my fault! With this album I was just convinced of the opposite. Fans of martial music, if you have not already, do it quickly, get your copy of the album and enjoy!


J Orphic
Villa Ardita 
Martial/NeoClassic
Castellum Stoufenburc (2014.)

01: Mystic Chioce 
02: We Are in the Desert Alone
03: Rebel Advance
04: Aurora Ventennale
05: Pripravite put Gospodinu
06: After the Victorious Battle
07: Teatro Nazionale
08: A Land Becomes a Nation
09: Nuovo Congresso
10: Mandatory Law
11: MAS

Mark: 8,5/10.

Нема коментара:

Постави коментар