Celtic

Celtic

субота, 14. фебруар 2015.

Recenzija: Àrnica - Lecho de Piedra (2014.)

Àrnica - Lecho de Piedra


[Scroll down for English] 
Španski Ur-Folk bend Àrnica, nastavlja da neguje keltsko nasleđe Iberijskog poluostrva. Svojom muzikom nas zadivljuju i u tome uživaju. Na jedan krajnje emotivan način vode nas kroz svet Keltiberije. Naše je samo da uživamo. Svojim novim albumom Lecho de Piedra, pokazali su šta znaju i umeju. Album sadrži dvanaest pesama i red je da naš Celtic - Slavic Webzine Serbia napiše svoje mišljenje o ovom albumu.


Album otvara Gigante Despierto, instrumental koji na jedan vrlo lep način započinje putovanje. Sledećom numerom Monte Nublado-Ladera, bubanj započinje i to je to. Gitara je tu i Àrnica nas vodi. Iako smo na početku, uživamo u verovatno najboljoj pesmi na albumu. Ovaj bend iz Španije stvara savršenu muziku. Mistični tonovi su oko nas. Numerom Uro, vode nas u svoj muzički svet. Osećaj je sve bolji i mi uživamo. Numerama Vall de Lobos i Trazos de Sangre uvode nas u ritualni poredak njihove muzike. Numerom Caminando Hacia el Sol, gitara polako nam otvara vrata i mi ulazimo. Unutra smo i stičemo utisak da sviramo zajedno sa bendom. Božanstveno je. Naše ushićenje ne prestaje. Jedna savršena melodija. Numerama Alzada Petrea i Dolmen Sagrado, shvatamo da je ovaj album prosto savršenstvo. Numerom Una Bestia Astada, bubanj sve jače se čuje, glas i mi ustajemo. Potpuno se prepuštamo tekstu pesme i njihovoj muzici. Srećni smo zbog toga. Ne primećujemo da već uveliko ide Caetra, a mi se bližimo kraju albuma. Numerom Monte Nublado-Cima, na miran i posve opušten način nastavljamo uživanje i prelazimo na poslednju numeru Las Plumas del Cuervo Vinilo. Melodija je malo brža, mi uživamo i završavamo preslušavanje ovog odličnog albuma. 
Utisci. Àrnica-u slušam nekoliko godina i divim se njihovoj muzici. Volim mistiku u njihovoj muzici i tekstovima. Svakim svojim albumom podižu muziku na viši nivo. Ovim Lecho de Piedra dostigli su savršenstvo. Ako želite da doživite svet Keltiberije, brzo po svoj primerak albuma. Videćete da sam u pravu. Uživajte!


Àrnica
Lecho de Piedra
Ur-Folk
Soliferro/Percht (2014.)

01: Gigante Despierto
02: Monte Nublado-Ladera
03: Uro
04: Valle de Lobos
05: Trazos de Sangre
06: Caminando Hacia el Sol
07: Alzada Petrea
08: Dolmen Sagrado
09: Una Bestia Astada
10: Caetra
11: Monte Nublado-Cima
12: Las Plumas del Cuervo Vinilo

Ocena: 9,5/10.

 Àrnica - Lecho de Piedra

Spanish Ur-Folk band Àrnica, continues to investigate the Celtic heritage of the Iberian Peninsula. His music fascinates us and enjoy it. At one extreme emotional way lead us through the world of Keltiberia. We just have to enjoy. With his new album Lecho de Piedra, have shown what they can. The album contains twelve songs and turn to our Celtic - Slavic Serbia Webzine give its opinion on this album.
The album opens Gigante Despierto, instrumental, which in a very nice way to start the trip. Next track Monte Nublado-Ladera, drum begins and that's it. Guitar is here and Àrnica leads. Although we are at the beginning, we enjoy probably the best song on the album. This band from Spain creates the perfect music. The mystical tones are all around us. Track Uro, lead us into his world of music. The feeling is getting better and we enjoy. Tracks Valle de Lobos and Trazos de Sangre introduce us to a ritual order of their music. Track Caminando Hacia el Sol, guitar slowly opens the door and we enter. Inside we have the impression that we play along with the band. It's divine. Our elation stops. A perfect melody. Tracks Alzada Petrea and Dolmen Sagrado, we realize that this album is simply perfection. Track Una Bestia Astada, drum sounds great, voice and I get up. Indulge in the text songs and their music. We're happy about that. I do not notice that we already go Caetra, and we are nearing the end of the album. Track Monte Nublado-Cima, in a calm and totally relaxed way we continue to enjoy and pass on the last track of Las Plumas del Cuervo Vinilo. The melody is a bit faster, we enjoy and finish listening to this excellent album.
Tips. Àrnica listening to a few years and I admire their music. I love mysticism in their music and lyrics. With every album the music lifted to a higher level. This Lecho de Piedra reached perfection! If you want to experience the world of Keltiberia, soon after his own copy of the album. You will see that I am right. Enjoy!


Àrnica
Lecho de Piedra
Ur-Folk
Soliferro/Percht (2014.)

01: Gigante Despierto
02: Monte Nublado-Ladera
03: Uro
04: Valle de Lobos
05: Trazos de Sangre
06: Caminando Hacia el Sol
07: Alzada Petrea
08: Dolmen Sagrado
09: Una Bestia Astada
10: Caetra
11: Monte Nublado-Cima
12: Las Plumas del Cuervo Vinilo

Mark: 9,5/10.

Нема коментара:

Постави коментар